Programmering

Ibland fungerar inte bilnyckeln till bilen. Man kan få upp ett meddelande om att fjärrnyckeln inte hittas eller att nyckeln helt har tappat kontakten med bilen. Då behöver man koda om bilnyckeln

Keyproffs

Det är otroligt smart att programmera en bilnyckel utifall olyckan skulle inträffa. Av detta skäl står du inte hjälplös om något skulle hända din nuvarande nyckel. Kontakta oss om du på ett säkert, tryggt och prisvärt sätt vill programmera en extranyckel till bilen. På detta sätt är du förberedd om originalnyckeln skulle försvinna eller tappas bort. Om inte fjärrknapparna på bilnyckeln fungerar kan den behövas omregistreras till bilen för att kunna fungera igen.

Det är otroligt smart att programmera en bilnyckel utifall olyckan skulle inträffa. Av detta skäl står du inte hjälplös om något skulle hända din nuvarande nyckel. Kontakta oss om du på ett säkert, tryggt och prisvärt sätt vill programmera en extranyckel till bilen. På detta sätt är du förberedd om originalnyckeln skulle försvinna eller tappas bort. Om inte fjärrknapparna på bilnyckeln fungerar kan den behövas omregistreras till bilen för att kunna fungera igen.

Programmering

Vi erbjuder omprogrammering bland annat för:

  • Styrboxar
  • Instrument paneler
  • Säkringsdosor
  • Immobilizer system
  • Elektroniska keyless nycklar (Nyckellös system)
  • Centrallås
  • Alarm
  • med mera

Vi kan programmera bilnycklar och elmekanik

Har en styrenhet i din bil gått sönder? Är det något som inte fungerar som det ska på exempel instrumentpanelen, styrboxen eller immobilizer systemet? Förutom att reparera kan vi programmera bilnyckel liksom alla elektroniska styrenheter till bilen. Det finns en databox som vi använder till att nollställa historiken med fel i bilen, vilket innebär att den envisa lampan i instrumentpanelen äntligen släcks om problemet sedan tidigare är löst. Vi har den senaste utrustningen som kan läsa och skriva koderna från exempel styrboxen och sedan anpassa enheterna till bilen.